ПЛ КОНТРОЛ ЕООД, гр. Габрово е инженерингова фирма създадена през 2007 година, специализирана в областта на автоматизацията на производствени процеси, системите за събиране и обработка на информация и специално в системи за електрозадвижване. Опитен и динамичен инженерен екип със знания и стаж в разработката на електрозадвижващи технологии и тяхното приложение за осигуряване на сложни, електронно-синхронизирани движения в най-различни сфери на индустрията.

СИЛАТА ДА УПРАВЛЯВАШ

   ПРОЕКТИ

    ПРОДАЖБИ